تبلیغات
اصفهان نما - مطالب ابر سال 1391
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
شاید برای شما جالب باشد که جمعیت سال 1385 استان اصفهان را با جمعیت سال 1390 مقایسه کنید و زیاد یا کم شدن جمعیت شهرستان خود با اطلاع شوید! ما این کار را برای شما انجام داده ایم! شما در این پست می توانید مقایسه کنید که چند نفر به جمعیت شهرستان شما اضافه یا چند نفر از جمعیت آن کم شده است...
در این پست ما به آمار اصفهان و بقیه شهرستان های استان پرداخته ایم. این آمار از سایت آمار ایران گردآوری شده است و شامل سه قسمت شهری، روستایی و غیر ساکن برای هر شهرستان می باشد...
نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟