تبلیغات
اصفهان نما - مطالب ابر عبا بافی
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
هنر عبا بافی یكی از صنایع دستی دیرینه و زیبا و ظریف شهر نایین می باشد. از قدیم الایام این صنعت در بوشهر ، كوهپایه و بخش محمدیه شهر نایین رواج داشته است...
    
            
    
        صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاكان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر كشور است. در روزگاران گذشته، صنایع دستی به عنوان پدیده ای تمام عیار در هر عهد حضور فعال داشته است...    

نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟